Zemun - Gornji grad, Lux troiposoban 95m2
231 966 €
Opis
 • Ikat nekretnine su u prilici da vam ponude troiposoban stan u izgradnji, povrsine 94,68m2 koji se nalazi na jednoj od najlepših lokacija u Zemunu u Banatskoj ulici nadomak glavne saobraćajnice Cara Dušana kao i mosta Mihajla Pupina.
 • Stan je lokacijski pozicioniran da je izdvojen od buke kao i gradske gužve što predstavlja savršeno mesto za miran porodični život 
 • Stambeni kompleks je na pešačkoj udaljenosti od svih uslužno ugostiteljskih objekata neophodnih za obavljanje svakodnevnih obaveza
 • Objekat se sastoji iz dve identične lamele, preslikane kao u ogledalu
 • Sve što se nalazi u jednoj identično je i u drugoj lameli
 • Ima ukupno 6 spratova, oba ulaza imaju po dva lifta koji voze od nivoa -2 do poslednjeg 6. sprata
 • Ovaj stan se nalazi na 2. spratu, bitno je napomenuti da zbog lokala čija je plafonska visina 3 metra stanovi na visokom prizemlju imaju visinu približno 1. spratu
 • Struktura stana čija je povrsina 94,68m2: Hodnik, dnevna soba i trpezarija, kuhinja, dve spavaće sobe, degažman, 2 kupatila, 2 terase
 • Pored navedenog troiposobnog stana, možemo vam ponuditi i stanove iste ili približne kvadrature na visokom prizemlju od 91,19m2 do 104,05m2, na 1. spratu od 94,68m2 do 102,20m2, na 2. spratu od 94,68m2 do109,25m2,  na 6. spratu od 132,38m2 do 152,26m2
 • Stanovi na 6. spratu imaju veću plafonsku visinu od stanova na nižim spratovima
 • Cene ovih stanova zavisi od kvadrature, orjentacije, spratnosti, ali tokom gradnje i od dinamike plaćanja za koju se kupac opredeli

 • Na navedenu cenu stana potrebno je dodati iznos PDV-a
 • Za kupce prvog stana postoji mogućnost oslobađanja PDV-a

OPREMLJENOST STANA
 • Spoljašnja stolarija: kvalitetni inostrani PVC profili sa vrhunskim okovom zahvaljujući kojima objekat ima  B energetski razred. Spoljašnja obloga profila je od aluminijuma, ugradjene aluminijumske roletne.
 • Unutrašnja stolarija: MDF unutrašnja vrata farbana poliuretanskom belom bojom sa prvoklasnim okovima i kvakama inostranih brendova

 • Sigurnosna vrata u stan: Ulazna vrata su visokokvalitetna, sigurnosna. Vrata ispunjavaju sve relevantne zahteve vezane za akustiku i bezbednost. Završna obrada krila je od drvenog furnira, obostrano obložena.

 • Parket: Vrhunski troslojni , gotov hrastov parket, završno obrađen I lakiran,  sa parket lajsnom, visine 8cm

 • Keramika: inostrane granitne, keramičke pločice renomiranih brendova, na terasama protivklizna granitna keramika
 • Sanitarije: Ugradni sistem vodokotlića uz prateću sanitarnu galanteriju inostranih brendova, konzolne wc šolje, umivaonici, tuš podne rešetke I jednoručne baterije vrhunskog kvaliteta.

 • Termo i zvučna izolacija: svakog stana, u medjuspratnim konstrukcijama i u zidovima ka susednim stanovima i ka zajedničkom hodniku, sve zadovoljava energetski razred B kategorije

 • Hidroizolacija: vrhunskog proverenog kvaliteta renomiranog proizvođača, u svim prostorijama gde je potrebna, kao što su kupatila, toaleti, terase, krovovi

 • Grejanje: Daljinski sistem grejanja sa merenjem utroška energije putem kalorimetara, aluminijumski radijatori, u kupatilima sušači peškira

 • Klimatizacija: Inverterske split i multi sistem jedinice inostranih brendova potvrđenog kvaliteta

 • Svaki stan poseduje parking mesto u garaži, garaže su na dva nivoa ispod objekta - nisu klackalice
 • Površina garažnih mesta su od 12,50m² pa do 20m²

U ponudi pored navedenog stana imamo i stanove od jednosobnih do četvoroiposobnih po strukturi  i kvadraturi od 35 m2 do 157 m2, pored stanova u ponudi su i lokali

Ponude ostalih gore navedenih lokala i stanova mozete pogledati na našem sajtu 

Stanovi će biti useljivi krajem ove godine

 • Agencijska provizija 2% od dogovorene kupoprodajne cene uključuje: istraživanje neophodno za pronalaženje adekvatne nekretnine, pomoć u pregovorima,  provera dokumentacije, apliciranje za stambeni kredit, izrada ugovora/predugovora o kupoprodaji, organizacija primopredaje, zapisnik o primopredaji, pomoć pri prijavi poreza na apsolutna prava i eventualno oslobođenje od istog, promena korisnika struje, infostana, vode, gasa... i sve ostalo što podrazumeva Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti.
 • Kontakt telefoni :  011/6707565; 060/5449-002; 011/2015-718Ikat real estate has the opportunity to offer you a three-bedroom apartment under construction, 94.68 m2 in area, located in one of the most beautiful locations in Zemun, in Banatska street, close to the main road of Cara Dušan and the Mihajlo Pupin bridge.
The apartment is located away from noise and city crowds, which is the perfect place for a peaceful family life
The residential complex is within walking distance of all the catering facilities necessary for the performance of daily duties
The object consists of two identical lamellas, mirrored as if in a mirror
Everything that is in one is identical in the other lamella
It has a total of 6 floors, both entrances have two elevators that run from level -2 to the last 6th floor
This apartment is located on the 2nd floor, it is important to note that due to the premises whose ceiling height is 3 meters, the apartments on the high ground floor are approximately the height of the 1st floor
Structure of the apartment, the surface of which is 94.68m2: Hallway, living room and dining room, kitchen, two bedrooms, utility room, bathroom, toilet, terrace
In addition to the mentioned three-bedroom apartment, we can offer you apartments of the same or similar square footage on the ground floor from 91.19m2 to 104.05m2, on the 1st floor from 94.68m2 to 102.20m2, on the 2nd floor from 94.68m2 to 109.25m2 , on the 6th floor from 132.38m2 to 152.26m2
Apartments on the 6th floor have a higher ceiling height than apartments on lower floors
The prices of these apartments depend on the square footage, orientation, number of floors, but also during construction and on the payment dynamics that the buyer opts for.

The amount of VAT must be added to the stated price of the apartment
There is a possibility of exemption from VAT for buyers of the first apartment
FURNISHING OF THE APARTMENT
External carpentry: quality foreign PVC profiles with top-quality hardware, thanks to which the building has a B energy class. The outer covering of the profile is made of aluminum, with built-in aluminum blinds.
Interior carpentry: MDF interior doors painted with polyurethane white paint with first-class fittings and handles of foreign brands

Security door to the apartment: The entrance door is of high quality, security. The door meets all relevant requirements related to acoustics and safety. The finishing of the wing is made of wood veneer, coated on both sides.

Parquet: Top quality three-layer, finished oak parquet, finished and varnished, with parquet skirting, height 8 cm

Ceramics: foreign granite, ceramic tiles of renowned brands, non-slip granite ceramics on the terraces
Sanitary facilities: Built-in cistern system with accompanying sanitary ware of foreign brands, console toilets, sinks, shower floor grates and top-quality single-lever faucets.

Thermal and sound insulation: of each apartment, in the mezzanine constructions and in the walls towards neighboring apartments and towards the common corridor, everything meets the energy class B category

Waterproofing: top-quality proven quality from a renowned manufacturer, in all rooms where it is needed, such as bathrooms, toilets, terraces, roofs

Heating: Remote heating system with energy consumption measurement using calorimeters, aluminum radiators, towel dryers in the bathrooms.

Air conditioning: Inverter split and multi system units of foreign brands of confirmed quality

Each apartment has a parking space in the garage, the garages are on two levels below the building - they are not swings
The area of ​​garage spaces is from 12.50m² to 20m²

In addition to the mentioned apartment, we also offer apartments from one-bedroom to four-and-a-half rooms in structure and square footage from 35 m2 to 157 m2, in addition to apartments, we also offer shops

You can view the offers of the other above-mentioned shops and apartments on our website

The agency commission of 2% of the agreed purchase price includes: research necessary to find an adequate property, assistance in negotiations, verification of documents, application for a housing loan, preparation of a purchase agreement/pre-contract, organization of handover, record of handover, assistance with declaration of tax on absolute rights and possible exemption from the same, change of user of electricity, information station, water, gas... and everything else that is implied by the Law on Intermediation in Traffic and Leasing of Real Estate.
Contact phones: 011/6707565; 060/5449-002; 011/2015-718


Ikat Real Estate имеет возможность предложить Вам строящуюся трехкомнатную квартиру площадью 94,68 м2, расположенную в одном из самых красивых мест Земуна, на улице Банатска, недалеко от главной дороги Кара Душан и моста Михайло Пупина. .
Квартира расположена вдали от шума и городской суеты, что является идеальным местом для спокойной семейной жизни.
Жилой комплекс находится в шаговой доступности от всех объектов общественного питания, необходимых для выполнения повседневных обязанностей.
Объект состоит из двух одинаковых ламелей, отраженных как в зеркале.
Все что есть в одной ламели идентично и в другой
Всего в нем 6 этажей, в обоих входах есть два лифта, которые поднимаются от уровня -2 до последнего 6-го этажа.
Данная квартира расположена на 2 этаже, важно отметить, что из-за помещений, высота потолков которых составляет 3 метра, квартиры на высоком первом этаже имеют высоту примерно 1 этажа.
Структура квартиры, площадь которой 94,68м2: прихожая, гостиная и столовая, кухня, две спальни, подсобное помещение, ванная комната, туалет, терраса.
Помимо указанной 3-комнатной квартиры, мы можем предложить Вам квартиры такой же или аналогичной площади на первом этаже от 91,19м2 до 104,05м2, на 1 этаже от 94,68м2 до 102,20м2, на 2 этаже от 94,68м2. м2 до 109,25м2, на 6 этаже от 132,38м2 до 152,26м2.
В квартирах на 6 этаже высота потолков выше, чем в квартирах на нижних этажах.
Цены на эти квартиры зависят от площади, ориентации, количества этажей, а также от периода строительства и от динамики оплаты, которую выбирает покупатель.

Сумма НДС должна быть добавлена ​​к заявленной цене квартиры.
Есть возможность освобождения от НДС для покупателей первой квартиры.
МЕБЕЛЬ КВАРТИРЫ
Наружные столярные изделия: качественные импортные ПВХ-профили с высококачественной фурнитурой, благодаря чему здание имеет энергетический класс В. Внешняя оболочка профиля изготовлена ​​из алюминия, со встроенными алюминиевыми жалюзи.
Внутренние столярные изделия: межкомнатные двери МДФ, окрашенные полиуретановой белой краской, с первоклассной фурнитурой и ручками иностранных брендов.

Бронированная дверь в квартиру: Входная дверь качественная, охранная. Дверь отвечает всем актуальным требованиям, связанным с акустикой и безопасностью. Отделка крыла выполнена из деревянного шпона, покрытого с обеих сторон.

Паркет: Трехслойный дубовый паркет высшего качества, обработанный и лакированный, с паркетным плинтусом, высота 8 см.

Керамика: зарубежный гранит, керамическая плитка известных брендов, нескользящая гранитная керамика на террасах.
Санитарное оборудование: Встроенная система бачков с сопутствующей сантехникой иностранных брендов, консольные унитазы, раковины, душевые напольные решетки и высококачественные однорычажные смесители.

Тепло- и звукоизоляция: каждой квартиры, в антресольных конструкциях и в стенах со стороны соседних квартир и со стороны общего коридора все соответствует категории энергопотребления В.

Гидроизоляция: проверенное качество высшего качества от известного производителя во всех помещениях, где это необходимо, например, в ванных комнатах, туалетах, террасах, крышах.

Отопление: Дистанционная система отопления с измерением энергопотребления с помощью калориметров, алюминиевые радиаторы, полотенцесушители в ванных комнатах.

Кондиционеры: Инверторные сплит- и мультисистемы зарубежных брендов подтвержденного качества.

У каждой квартиры есть парковочное место в гараже, гаражи находятся на двух уровнях ниже здания – они не являются качелями.
Площадь гаражных помещений от 12,50м² до 20м².

Кроме упомянутой квартиры мы также предлагаем квартиры от однокомнатных до четырех с половиной комнат структурой и площадью от 35 м2 до 157 м2, кроме квартир мы также предлагаем магазины.

Ознакомиться с предложениями других вышеперечисленных магазинов и квартир вы можете на нашем сайте.

Агентская комиссия в размере 2% от согласованной цены покупки включает в себя: исследование, необходимое для поиска подходящей недвижимости, помощь в переговорах, проверку документов, подачу заявки на жилищный кредит, подготовку договора купли-продажи/предварительного договора, организацию передачи, запись передачи, помощь в декларировании налога на абсолютные права и возможном освобождении от него, смена пользователя электроэнергии, информационной станции, воды, газа... и все остальное, что подразумевается Законом о посредничестве в дорожном движении и сдаче в аренду недвижимости. Имущество.
Контактные телефоны: 011/6707565; 060/5449-002; 011/2015-718


Ikat 房地產有機會為您提供一套正在建設中的三居室公寓,面積 94.68 平方米,位於澤蒙最美麗的地點之一,位於 Banatska 街,靠近卡拉杜尚主幹道和 Mihajlo Pupin 橋。
公寓遠離喧囂和城市人群,是享受寧靜家庭生活的完美場所
住宅區步行即可到達履行日常職責所需的所有餐飲設施
該物體由兩個相同的薄片組成,就像在鏡子中一樣鏡像
一個薄片中的所有內容在另一個薄片中都是相同的
共有6層,兩個入口都有兩部電梯,從-2層運行到最後6層
公寓位於二樓,需要注意的是,由於房屋的層高為3米,所以高層的公寓大約是一樓的高度
公寓結構,面積94.68平方公尺:走廊、客廳及餐廳、廚房、兩間臥室、雜物間、浴室、衛生間、露台
除了上述三房公寓外,我們還可以為您提供相同或相似平方英尺的公寓,底層面積從91.19平方米到104.05平方米,一樓面積從94.68平方米到102.20平方米,二樓面積從94.68平方米起m2至109.25m2,六樓從132.38m2至152.26m2
六樓公寓的天花板高度高於較低樓層的公寓
這些公寓的價格取決於面積、朝向、樓層數,還取決於施工期間以及買家選擇的付款動態。

增值稅金額必須加到公寓標示的價格中
第一間公寓的買家有可能免徵增值稅
公寓的家具
外部木工:優質國外 PVC 型材和優質硬件,使該建築具有 B 級能源等級。型材外殼由鋁製成,內建鋁百葉窗。
室內木工:MDF室內門塗有聚氨酯白漆,配有國外品牌的一流配件和把手

公寓防盜門:入戶門品質高,安全。該門滿足與聲學和安全相關的所有相關要求。機翼的飾面由木單板製成,兩面都有塗層。

鑲木地板:優質三層成品橡木鑲木地板,已完成並塗漆,帶鑲木地板踢腳線,高度 8 厘米

陶瓷:國外花崗岩、知名品牌瓷磚、露台防滑花崗岩陶瓷
衛浴設施:內置水箱系統,配有國外品牌衛浴潔具、操作座椅便器、水槽、淋浴地板格柵和優質單把水龍頭。

隔熱和隔音:每間公寓的夾層建築以及朝向鄰近公寓和公共走廊的牆壁,一切都符合能源 B 級類別

防水:來自知名製造商的頂級品質,適用於所有需要防水的房間,例如浴室、衛生間、露台、屋頂

暖氣:遠端暖氣系統,使用熱量計、鋁製散熱器、浴室毛巾烘乾機測量能耗。

空調:品質可靠的國外品牌變頻分體、多系統機組

每間公寓的車庫都有一個停車位,車庫位於建築物下方兩層 - 它們不是鞦韆
車庫空間面積為12.50平方米至20平方米

除了上述公寓外,我們還提供從一房到四房半的公寓,結構和麵積從35平方米到157平方米,除了公寓,我們還提供者鋪

您可以在我們的網站上查看上述其他商店和公寓的優惠

協議購買價格 2% 的代理佣金包括:尋找合適房產所需的研究、協助談判、核實文件、申請房屋貸款、準備購買協議/預合約、組織移交、記錄移交、協助申報絕對權利稅和可能的免稅、電力、資訊站、水、瓦斯用戶的變更…以及《房地產交易和租賃中介法》所暗示的一切財產。
聯絡電話:011/6707565; 060/5449-002; 011/2015-718
 
 
Specifikacija
Sobe: 3.5
Kvadratura: 95 m2
Gradnja: Novogradnja
Sprat: 2
Grejanje: centralno
Terasa: 2
Kupatilo: 2
Spratnost: 6
Stanje nekretnine: Lux
Ostalo
Kablovska
Internet
Klima
Parking
Lift
Telefon
Interfon
Video nadzor
Uknjiženo